Vekaletname

Bilgiler

faaliyet1) Vekâletname Bilgileri

Av. Mesut Oğuz – Bayındır Mah. Pınar Cad. Oğuz Apt. No:15 K:1 D:5 Antalya

Ü.K.V.D. - T.C. No: 111 01 683 450

Baro Sicil No: 2697

2) Vekâletnamede Yer Alacak Yetkiler

Ahzukabz, sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat, kabul, vazgeçme, tebliğ alma, mal beyanında bulunma, temlik etme, adli sicil kaydı isteme, yaş ve ad - soyad değiştirme davası açma.

3) Vekâletname Çıkarırken Gereken Belgeler

  • Özel kişiler noterde vekâletname düzenlerken nüfus cüzdanlarını ya da pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar.
  • Boşanma ve Tanıma Tenfiz Davaları için çıkartılacak vekâletnamelerde iki adet vesikalık fotoğraf gerekmektedir. Boşanma ve Tanıma Tenfiz vekâletnamelerinde notere bu vekâletin boşanma veya tanıma tenfiz vekaleti olduğu söylenmelidir.
  • Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.
  • Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar T.C. Konsolosluklarında vekâletname düzenleyebilirler. Konsolosluğun bulunmaması veya o ülke vatandaşı olunması halinde ise vekâletnameyi düzenleyen ülke noterleri marifetiyle düzenlenecek vekâletnamenin düzenleyen ülke yetkili makamlarınca ve T.C. Konsolosluklarınca onaylanması gerekmektedir.

Şirketler adına düzenlenecek vekâletnameyi çıkartırken imza sirkülerini ve yetki belgesini yanınızda bulundurunuz. Ayrıca şirketiniz adına çıkartılacak vekâletnamelerde şirket adına temsilen şahsınız adına asaleten ibaresi kullanmanız halinde bir vekâletname ile hem şirketiniz için hem de şahsınız için vekâlet vermiş olursunuz. Gerektiğinde tekrar vekâletname çıkartarak zahmete girmemiş olursunuz.