Mesut Oğuz Hukuk Bürosu Antalya

Toplum halinde yaşam belirli kuralları zorunlu kılar. Kuralların olması da bu kurallara uyulup uyulmadığının denetlenmesini zorunlu kılar. İşte bu denetlemeye yargı faaliyeti denir. Yargı faaliyetinin üç önemli sacayağı vardır: iddia, savunma ve hüküm. Her şey gibi yargı faaliyeti de günümüze gelene dek gelişim ve değişime uğramıştır.

Önceleri savunma faaliyetinin önemi yeterince kavranamamıştır. Ancak modern toplumlar savunma faaliyetine gereken önemi vermeye başlamıştır. Savunma ve savunulma hakkı artık hemen her hukuk sisteminde benimsenmiştir. Savunmasız bir yargı düşünülemez. Hakkın olduğu yerde hukuk, hukukun olduğu yerde savunma yer bulmak zorundadır.

Hukuk, sistemli kurallar bütünüdür. Hukuk sistemleri toplumun her alanında derinlemesine düzenlemeler getirmektedir. Biz hukukçular dahi her kuralı bilmek durumunda değiliz ki hukuk ilmine kafa yormayan vatandaşlar hiç değildir ve fakat hukukçu olmayan vatandaşlar da bu kurallara tümüyle muhataptır. Bilmediği kurallara muhatap olan vatandaşların yardımına savunma ve savunulma hakkı koşmaktadır. Bu nedenledir ki savunma kutsaldır. Hukukçuluk yalnızca kuralları bilmek değildir. Empati ile haksızlığa uğramış kişileri anlamak ve her konuda yardımcı olmaktır. Hukukçu hukuk okumaz, hukuk kültürüyle yoğrulur.

Biz hukuk kültürüyle yoğrulmuş hukukçular olarak hukukun her alanında yardımınıza koşmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Her türlü hukuki uyuşmazlıklarınızı çözüme ulaştırmak için elimizden gelen her çabayı göstermeye hazırız.

Makaleler

10 Soruda Kasten Yaralama Suçu

Kasten yaralama suçu çok yaygın bir suç türüdür. Eylemin suç teşkil edip etmediği veya suç teşkil ediyor ise hangi kategoriye girdiği hususunda avukat yardımı alınması faydalı olacaktır. Oğuz Hukuk Bürosu olarak kasten yaralama suçu ile ilgili müvekkillerimize profesyonel danışmanlık, soruşturma ve dava takibi hizmeti sunarak adaletin tesisine ve hakkın teslimine katkı sunmaya çalışmaktayız.

7242 Sayılı Yeni İnfaz Yasasına Ait Bazı Sorular ve Cevapları

Oğuz Hukuk Bürosu olarak güncel gelişmeleri, kanunları ve uygulamayı yakından takip ederek infaz hukuku alanında ve özellikle kamuoyunda af yasası olarak bilinen yeni infaz yasasına ilişkin uygulamalar hakkında profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktayız. İnfaz hukukuna ilişkin işlemlerinizin takibini alanında yetkin kadromuz eliyle yürütmekteyiz.

Bu makalemizde 7242 sayılı yasa ile infaz hukukuna ilişkin yeni düzenlemeler ele alınmakta ve yeni yasaya ilişkin bazı sorular cevaplanmaktadır.

İptal Davaları ve Tam Yargı Davalarına İlişkin Temel Sorular ve Cevapları

Kamu makamlarının hukuka aykırı işlemleri ile bazen bireylerin hakları zarar görmekte veya menfaatleri ihlal edilebilmektedir. Bu hak ve menfaat ihlalinin ortadan kaldırılabilmesi için bazı durumlarda önce ilgili idareye başvurularak hak ihlalinin ortadan kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği gibi, bazı durumlarda da bireyin haklarını elde edebilmek için yargı yoluna başvurması gerekmektedir. Oğuz Hukuk Bürosu olarak menfaat ihlali içeren idari işlemlerin ortadan kaldırılması veya idarenin eylem veya işlemleri ile kişisel haklarınızın uğradığı zararın giderilebilmesi için hem kamu makamlarına başvuru sürecinde hem de yargı sürecinde sizlere profesyonel danışmanlık, iş ve dava takibi hizmeti sunmaktayız.