Mesut Oğuz Hukuk Bürosu Antalya

Toplum halinde yaşam belirli kuralları zorunlu kılar. Kuralların olması da bu kurallara uyulup uyulmadığının denetlenmesini zorunlu kılar. İşte bu denetlemeye yargı faaliyeti denir. Yargı faaliyetinin üç önemli sacayağı vardır: iddia, savunma ve hüküm. Her şey gibi yargı faaliyeti de günümüze gelene dek gelişim ve değişime uğramıştır.

Önceleri savunma faaliyetinin önemi yeterince kavranamamıştır. Ancak modern toplumlar savunma faaliyetine gereken önemi vermeye başlamıştır. Savunma ve savunulma hakkı artık hemen her hukuk sisteminde benimsenmiştir. Savunmasız bir yargı düşünülemez. Hakkın olduğu yerde hukuk, hukukun olduğu yerde savunma yer bulmak zorundadır.

Hukuk, sistemli kurallar bütünüdür. Hukuk sistemleri toplumun her alanında derinlemesine düzenlemeler getirmektedir. Biz hukukçular dahi her kuralı bilmek durumunda değiliz ki hukuk ilmine kafa yormayan vatandaşlar hiç değildir ve fakat hukukçu olmayan vatandaşlar da bu kurallara tümüyle muhataptır. Bilmediği kurallara muhatap olan vatandaşların yardımına savunma ve savunulma hakkı koşmaktadır. Bu nedenledir ki savunma kutsaldır. Hukukçuluk yalnızca kuralları bilmek değildir. Empati ile haksızlığa uğramış kişileri anlamak ve her konuda yardımcı olmaktır. Hukukçu hukuk okumaz, hukuk kültürüyle yoğrulur.

Biz hukuk kültürüyle yoğrulmuş hukukçular olarak hukukun her alanında yardımınıza koşmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Her türlü hukuki uyuşmazlıklarınızı çözüme ulaştırmak için elimizden gelen her çabayı göstermeye hazırız.

Makaleler

COVİD-19 Salgını Nedeniyle İşyeri Kira Sözleşmelerinin Uyarlanması veya Feshi

Hukuk bilimi daima işlevsel olarak yenilenen ve canlı bir bilim dalıdır. Bu durum hem genel mevzuata, hem sürekli değişiklik gösteren pozitif düzenlemelere, hem de güncel gelişmelere hakim olmayı gerekli kılmaktadır. COVİD-19 salgınının birçok hukuki uyuşmazlık ve belirsizliği ortaya çıkarmasının yanında, bu süreçte birçok hukuki düzenleme de yürürlüğe girmiştir. Oğuz Hukuk Bürosu olarak, bu dönemde ortaya çıkan hukuki uyuşmazlık ve belirsizliklerin çözümü için profesyonel danışmanlık hizmetimizle sizlerin yanındayız. Sürekli değişen şartlara ve mevzuata hakim profesyonel ekibimizle iş, icra ve dava takiplerinizi yürüterek mağduriyetlerin önüne geçmek ve adaletin tesisini sağlamak için sizlere hukuki hizmet sunmaktayız.

10 Soruda Kasten Yaralama Suçu

Kasten yaralama suçu çok yaygın bir suç türüdür. Eylemin suç teşkil edip etmediği veya suç teşkil ediyor ise hangi kategoriye girdiği hususunda avukat yardımı alınması faydalı olacaktır. Oğuz Hukuk Bürosu olarak kasten yaralama suçu ile ilgili müvekkillerimize profesyonel danışmanlık, soruşturma ve dava takibi hizmeti sunarak adaletin tesisine ve hakkın teslimine katkı sunmaya çalışmaktayız.

7226 Sayılı Yasanın Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçuna İlişkin Getirdiği Yenilikler Nelerdir?

Kamuoyunda bir süredir karşılıksız çek keşide etme suçuna af getirilip getirilmeyeceği tartışılmaktaydı. Bu suçla ilgili yeni hükümler getiren 7226 Sayılı Kanun karşılıksız çek keşide etme suçlarında hapis cezası yoluna kapatmadı ya da bu suçlar için af getirmedi. Ancak borçluya borcunu ödeme ve hapis cezasından kurtulma yolunda bazı fırsatlar sundu. Bununla beraber yeni düzenlemede alacaklının menfaatini de gözeten bazı imkanlar yer aldı. Oğuz Hukuk Bürosu olarak güncel mevzuatı sürekli takip ederek; yeni yasaların iyi anlaşılması, doğru yorumlanması için sizlere profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktayız. 7226 Sayılı Kanunda yeni hükümler getirilen karşılıksız çek keşide etme suçuna ilişkin dava ve işlerinizi alanında yetkin ekibimiz eliyle yürütmekteyiz.