Mesut Oğuz Hukuk Bürosu Antalya

Toplum halinde yaşam belirli kuralları zorunlu kılar. Kuralların olması da bu kurallara uyulup uyulmadığının denetlenmesini zorunlu kılar. İşte bu denetlemeye yargı faaliyeti denir. Yargı faaliyetinin üç önemli sacayağı vardır: iddia, savunma ve hüküm. Her şey gibi yargı faaliyeti de günümüze gelene dek gelişim ve değişime uğramıştır.

Önceleri savunma faaliyetinin önemi yeterince kavranamamıştır. Ancak modern toplumlar savunma faaliyetine gereken önemi vermeye başlamıştır. Savunma ve savunulma hakkı artık hemen her hukuk sisteminde benimsenmiştir. Savunmasız bir yargı düşünülemez. Hakkın olduğu yerde hukuk, hukukun olduğu yerde savunma yer bulmak zorundadır.

Hukuk, sistemli kurallar bütünüdür. Hukuk sistemleri toplumun her alanında derinlemesine düzenlemeler getirmektedir. Biz hukukçular dahi her kuralı bilmek durumunda değiliz ki hukuk ilmine kafa yormayan vatandaşlar hiç değildir ve fakat hukukçu olmayan vatandaşlar da bu kurallara tümüyle muhataptır. Bilmediği kurallara muhatap olan vatandaşların yardımına savunma ve savunulma hakkı koşmaktadır. Bu nedenledir ki savunma kutsaldır. Hukukçuluk yalnızca kuralları bilmek değildir. Empati ile haksızlığa uğramış kişileri anlamak ve her konuda yardımcı olmaktır. Hukukçu hukuk okumaz, hukuk kültürüyle yoğrulur.

Biz hukuk kültürüyle yoğrulmuş hukukçular olarak hukukun her alanında yardımınıza koşmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Her türlü hukuki uyuşmazlıklarınızı çözüme ulaştırmak için elimizden gelen her çabayı göstermeye hazırız.

Makaleler

Hukukun Uluslararası Bütünleşmesi ve İç Hukuka Yansıması

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque vel luctus mi, sed iaculis erat. Mauris tempor scelerisque orci vitae tempor. In sit amet tempus libero, et varius ante.

Anonim Ortaklıklarda Sözleşme Metni

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque vel luctus mi, sed iaculis erat. Mauris tempor scelerisque orci vitae tempor. In sit amet tempus libero, et varius ante.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi‘ndeki Haklar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque vel luctus mi, sed iaculis erat. Mauris tempor scelerisque orci vitae tempor. In sit amet tempus libero, et varius ante.