Mesut Oğuz Hukuk Bürosu Antalya

Toplum halinde yaşam belirli kuralları zorunlu kılar. Kuralların olması da bu kurallara uyulup uyulmadığının denetlenmesini zorunlu kılar. İşte bu denetlemeye yargı faaliyeti denir. Yargı faaliyetinin üç önemli sacayağı vardır: iddia, savunma ve hüküm. Her şey gibi yargı faaliyeti de günümüze gelene dek gelişim ve değişime uğramıştır.

Önceleri savunma faaliyetinin önemi yeterince kavranamamıştır. Ancak modern toplumlar savunma faaliyetine gereken önemi vermeye başlamıştır. Savunma ve savunulma hakkı artık hemen her hukuk sisteminde benimsenmiştir. Savunmasız bir yargı düşünülemez. Hakkın olduğu yerde hukuk, hukukun olduğu yerde savunma yer bulmak zorundadır.

Hukuk, sistemli kurallar bütünüdür. Hukuk sistemleri toplumun her alanında derinlemesine düzenlemeler getirmektedir. Biz hukukçular dahi her kuralı bilmek durumunda değiliz ki hukuk ilmine kafa yormayan vatandaşlar hiç değildir ve fakat hukukçu olmayan vatandaşlar da bu kurallara tümüyle muhataptır. Bilmediği kurallara muhatap olan vatandaşların yardımına savunma ve savunulma hakkı koşmaktadır. Bu nedenledir ki savunma kutsaldır. Hukukçuluk yalnızca kuralları bilmek değildir. Empati ile haksızlığa uğramış kişileri anlamak ve her konuda yardımcı olmaktır. Hukukçu hukuk okumaz, hukuk kültürüyle yoğrulur.

Biz hukuk kültürüyle yoğrulmuş hukukçular olarak hukukun her alanında yardımınıza koşmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Her türlü hukuki uyuşmazlıklarınızı çözüme ulaştırmak için elimizden gelen her çabayı göstermeye hazırız.

Makaleler

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU

Günümüzde teknolojinin geldiği seviye özel hayatın gizli alanına karşı işlenen suçları kolaylaştırmış ve söz konusu suçların sayısını arttırmıştır. Bu durum cezai ve hukuki uyuşmazlıkların sayısını da sayısını arttırmış, buna bağlı olarak hukuki sorular da çoğalmıştır. Bu makalemizde özel hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlardan özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ele alınmıştır.

KIDEM TAZMİNATI

Bu makalemizde işçi ve işveren arasındaki iş hukuku uyuşmazlıklarından belki de en sık rastlananı olan kıdem tazminatı konusu ele alınmaktadır.

Kıdem tazminatı ilgili yasada belirtilen asgari bir çalışma süresini dolduran işçinin iş akdinin yine ilgili yasada sayılan nedenlerden biriyle son bulması halinde, işçiye veya duruma göre mirasçılarına kıdemi ve aldığı son brüt ücret dikkate alınarak işveren tarafından ödenen bir miktar paradır.

Sorularla Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

SORULARLA KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU

Bu makalemizde oldukça yaygın görülen bir suç türü olan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu ile ilgili olarak çokça sorulan bazı soruları cevaplandırmaya çalıştık.