Faaliyet Gösterdiğimiz Hukuki Konular

Büromuzun ilke edindiği ilk faaliyet alanı özellikle Antalya ve çevresinde faaliyet gösteren kurumlar ile ticari işletmelere özel hukukun tüm alanlarında hukuki danışmanlık hizmeti sunabilmek ve icrai işlemlerini yürütmekte yardımcı olmaktır. Bu alanda Antalya'da aktif olarak faaliyet gösteren birçok şirketin vekilliğini yapmakta ve özenle hizmet sunmaktayız.

faaliyetBüromuz, Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüm işletmelerin hukuki meselelerini, çözüm ortağımız olan hukuk büroları vasıtası ile ve aynı güven çatısı altında Antalya'da olduğu gibi yine süratle sonuçlandırabilecek imkân ve olanaklara sahiptir.

Birbirinden bağımsız pek çok farklı iş kolunda faaliyet gösteren şirketlerin yanı sıra kobilere de hukuki danışmanlık ve icra işlemlerinde 7 / 24 saat hizmet sunan büromuz, müvekkil ailesine sizleri de dâhil etmeyi ve her türlü hukuki meselenizi en iyi ve hızlı şekilde neticelendirmeyi arzu ederiz.

Tecrübemiz en zor ve uzun zaman sürecek olan davaların üstesinden gelmeye müsaade veriyor. Biz, danışma (sözlü ve yazılı), çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma, dava ve cevap dilekçesi, temyiz, yüksek mahkemede duruşmaya katılma, her türlü sözleşme düzenleme, şirketlerde sürekli danışma gibi kısaca hukukun dâhil olduğu her alanda hukuki faaliyetleri tek bir çatı altında toplayarak sizlere sunmaktayız.

 • Şirketlere Hukuki Danışmanlık
 • Ticari Davalar
 • Kira ve Kira Tespiti Davaları
 • Tahliye Davaları
 • Bilişim Hukuku Davaları
 • Tazminat Davaları
 • Alacak Davaları
 • Boşanma Davaları
 • Nafaka Davaları
 • Velayet Davaları
 • Soy bağı (Nesep) Davaları
 • Vesayet Davaları
 • Miras Davaları
 • İş Hukuku Davaları
 • İcra ve İflas Hukuku Davaları
 • İcra Takipleri
 • Ceza Davaları
 • İdari Yargı Davaları
 • Kat Mülkiyeti
 • Gayrimenkul Davaları
 • Nüfus Davaları
 • Dernek ve Vakıf Davaları