Makaleler

7226 Sayılı Yasanın Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçuna İlişkin Getirdiği Yenilikler Nelerdir?

Kamuoyunda bir süredir karşılıksız çek keşide etme suçuna af getirilip getirilmeyeceği tartışılmaktaydı. Bu suçla ilgili yeni hükümler getiren 7226 Sayılı Kanun karşılıksız çek keşide etme suçlarında hapis cezası yoluna kapatmadı ya da bu suçlar için af getirmedi. Ancak borçluya borcunu ödeme ve hapis cezasından kurtulma yolunda bazı fırsatlar sundu. Bununla beraber yeni düzenlemede alacaklının menfaatini de gözeten bazı imkanlar yer aldı. Oğuz Hukuk Bürosu olarak güncel mevzuatı sürekli takip ederek; yeni yasaların iyi anlaşılması, doğru yorumlanması için sizlere profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktayız. 7226 Sayılı Kanunda yeni hükümler getirilen karşılıksız çek keşide etme suçuna ilişkin dava ve işlerinizi alanında yetkin ekibimiz eliyle yürütmekteyiz.

COVİD-19 Salgını Nedeniyle İşyeri Kira Sözleşmelerinin Uyarlanması veya Feshi

Hukuk bilimi daima işlevsel olarak yenilenen ve canlı bir bilim dalıdır. Bu durum hem genel mevzuata, hem sürekli değişiklik gösteren pozitif düzenlemelere, hem de güncel gelişmelere hakim olmayı gerekli kılmaktadır. COVİD-19 salgınının birçok hukuki uyuşmazlık ve belirsizliği ortaya çıkarmasının yanında, bu süreçte birçok hukuki düzenleme de yürürlüğe girmiştir. Oğuz Hukuk Bürosu olarak, bu dönemde ortaya çıkan hukuki uyuşmazlık ve belirsizliklerin çözümü için profesyonel danışmanlık hizmetimizle sizlerin yanındayız. Sürekli değişen şartlara ve mevzuata hakim profesyonel ekibimizle iş, icra ve dava takiplerinizi yürüterek mağduriyetlerin önüne geçmek ve adaletin tesisini sağlamak için sizlere hukuki hizmet sunmaktayız.

İptal Davaları ve Tam Yargı Davalarına İlişkin Temel Sorular ve Cevapları

Kamu makamlarının hukuka aykırı işlemleri ile bazen bireylerin hakları zarar görmekte veya menfaatleri ihlal edilebilmektedir. Bu hak ve menfaat ihlalinin ortadan kaldırılabilmesi için bazı durumlarda önce ilgili idareye başvurularak hak ihlalinin ortadan kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği gibi, bazı durumlarda da bireyin haklarını elde edebilmek için yargı yoluna başvurması gerekmektedir. Oğuz Hukuk Bürosu olarak menfaat ihlali içeren idari işlemlerin ortadan kaldırılması veya idarenin eylem veya işlemleri ile kişisel haklarınızın uğradığı zararın giderilebilmesi için hem kamu makamlarına başvuru sürecinde hem de yargı sürecinde sizlere profesyonel danışmanlık, iş ve dava takibi hizmeti sunmaktayız.

7242 Sayılı Yeni İnfaz Yasasına Ait Bazı Sorular ve Cevapları

Oğuz Hukuk Bürosu olarak güncel gelişmeleri, kanunları ve uygulamayı yakından takip ederek infaz hukuku alanında ve özellikle kamuoyunda af yasası olarak bilinen yeni infaz yasasına ilişkin uygulamalar hakkında profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktayız. İnfaz hukukuna ilişkin işlemlerinizin takibini alanında yetkin kadromuz eliyle yürütmekteyiz.

Bu makalemizde 7242 sayılı yasa ile infaz hukukuna ilişkin yeni düzenlemeler ele alınmakta ve yeni yasaya ilişkin bazı sorular cevaplanmaktadır.

10 Soruda Kasten Yaralama Suçu

Kasten yaralama suçu çok yaygın bir suç türüdür. Eylemin suç teşkil edip etmediği veya suç teşkil ediyor ise hangi kategoriye girdiği hususunda avukat yardımı alınması faydalı olacaktır. Oğuz Hukuk Bürosu olarak kasten yaralama suçu ile ilgili müvekkillerimize profesyonel danışmanlık, soruşturma ve dava takibi hizmeti sunarak adaletin tesisine ve hakkın teslimine katkı sunmaya çalışmaktayız.