Makaleler

KIDEM TAZMİNATI

Bu makalemizde işçi ve işveren arasındaki iş hukuku uyuşmazlıklarından belki de en sık rastlananı olan kıdem tazminatı konusu ele alınmaktadır.

Kıdem tazminatı ilgili yasada belirtilen asgari bir çalışma süresini dolduran işçinin iş akdinin yine ilgili yasada sayılan nedenlerden biriyle son bulması halinde, işçiye veya duruma göre mirasçılarına kıdemi ve aldığı son brüt ücret dikkate alınarak işveren tarafından ödenen bir miktar paradır.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU

Günümüzde teknolojinin geldiği seviye özel hayatın gizli alanına karşı işlenen suçları kolaylaştırmış ve söz konusu suçların sayısını arttırmıştır. Bu durum cezai ve hukuki uyuşmazlıkların sayısını da sayısını arttırmış, buna bağlı olarak hukuki sorular da çoğalmıştır. Bu makalemizde özel hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlardan özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ele alınmıştır.

HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU

Günümüzde teknolojinin geldiği seviye özel hayatın gizli alanına karşı işlenen suçları kolaylaştırmış ve söz konusu suçların sayısını arttırmıştır. Bu durum cezai ve hukuki uyuşmazlıkların sayısını da sayısını arttırmış, buna bağlı olarak hukuki sorular da çoğalmıştır. Bu makalemizde özel hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlardan haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu ele alınmıştır.

KİŞİLER ARASINDAKİ ALENİ OLMAYAN KONUŞMALARIN KAYDA ALINMASI

Günümüzde teknolojinin geldiği seviye özel hayatın gizli alanına karşı işlenen suçları kolaylaştırmış ve söz konusu suçların sayısını arttırmıştır. Bu durum cezai ve hukuki uyuşmazlıkların sayısını da sayısını arttırmış, buna bağlı olarak hukuki sorular da çoğalmıştır. Bu makalemizde özel hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlardan kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kayda alınması suçu ele alınmıştır.

Sorularla Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

SORULARLA KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU

Bu makalemizde oldukça yaygın görülen bir suç türü olan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu ile ilgili olarak çokça sorulan bazı soruları cevaplandırmaya çalıştık.

5 Soruda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın giderilmesi davası en sık görülen dava türlerinden biridir. Uygulamada genellikle mirasbırakandan kalan taşınmazın kullanımı ya da mülkiyet hakkının devri hususlarında anlaşamayan mirasçılar arasında görülmektedir. Oğuz Hukuk Bürosu olarak ortaklığın giderilmesi süreçlerinin getirdiği sorunlarınızla ilgili sizlere profesyonel danışmanlık hizmeti sunmakta, davalarınızın takibini alanında yetkin ekibimizle yürütmekteyiz.