5 Soruda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Ortaklığın giderilmesi davası en sık görülen dava türlerinden biridir. Uygulamada genellikle mirasbırakandan kalan taşınmazın kullanımı ya da mülkiyet hakkının devri hususlarında anlaşamayan mirasçılar arasında görülmektedir. Oğuz Hukuk Bürosu olarak ortaklığın giderilmesi süreçlerinin getirdiği sorunlarınızla ilgili sizlere profesyonel danışmanlık hizmeti sunmakta, davalarınızın takibini alanında yetkin ekibimizle yürütmekteyiz.

5 SORUDA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI

Ortaklığın giderilmesi davası çok yaygın görülen bir dava türü olmasına paralel olarak, pek çok soruyu da beraberinde getirmektedir. Bu makalemizde ortaklığın giderilmesi davasına ilişkin sıkça sorulan temel sorular cevaplandırılmaya çalışılmaktadır.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir?

Ortaklığın giderilmesi davası, bir taşınır veya taşınmaz mal üzerindeki paylı mülkiyetten veya elbirliği ile mülkiyetten şahsi mülkiyete geçişi sağlayan bir dava türüdür. Uygulamada bu davalar genelde paylı mülkiyet konusu taşınmazlar üzerindeki paylı mülkiyetin giderilmesi için açılmaktadır.

Ortaklığın Giderilmesi Davasını Kimler Açabilir?

Ortaklığın giderilmesi davasını paydaşlardan her biri diğer paydaşa/paydaşlara karşı açabileceği gibi, birden fazla paydaş birlikte diğer paydaşa/paydaşlara karşı da açabilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme Hangisidir?

Ortaklığın giderilmesi davasında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise, paylı mülkiyete tabi taşınmazı konu alan davalarda taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

Ortaklığın Giderilmesi Mahkeme Tarafından Ne Şekilde Gerçekleştirilebilir?

Mahkeme taşınmazın aynen bölünmesi mümkün ise taşınmazın aynen bölünmesine karar verebilir. Ancak taşınmazın bölünmesi durum ve şartlara göre mümkün değilse ya da taşınmazın aynen bölünmesi halinde taşınmaz önemli bir değer kaybına uğruyorsa taşınmazın açık arttırma ile satışına karar verilir. Mahkeme alanında uzman bilirkişilerden rapor alarak taşınmazın bölünmesinin durum ve koşullara uygun olup olmadığını, taşınmazın değerinin aynen bölünme halinde önemli ölçüde düşüp düşmediğini değerlendirir ve bu değerlendirmeye göre karar verir. Bu hususun tespitinde taşınmazın büyüklüğü, niteliği, paydaş sayısı gibi hususlar önemlidir.

Taşınmazın aynen bölünmesinin mümkün olduğu durumlarda satışına karar verilemez. Örnek olarak üzerinde kat mülkiyeti kurulmuş bulanan binanın bağımsız bölümleri paydaşlar arasında eşit olarak paylaştırılabiliyorsa taşınmazın satışına karar verilemez.

Taşınmazın satışına karar verilmesi halinde satış açık artırma usulü ile yapılır. Tüm paydaşların rızası bulunması halinde açık artırma paydaşlar arasında yapılabilir. Paydaşlardan birinin bile buna rızası yok ise paydaşlar dışındaki kimseler açık artırmaya katılabilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Yargılama Giderlerini Hangi Taraf Öder?

Ortaklığın giderilmesi davasında yargılama giderleri davacılar ile davalılar arasında payları oranında paylaştırılır. Çünkü dava sonunda verilen mahkeme kararıyla paydaşların taşınmazla ilgili menfaati benzer şekilde etkilenmektedir. Ortaklığın giderilmesine karar verilmesi halinde yargılama giderlerinin yalnızca davalılar üzerine bırakılması söz konusu değildir.

Ortaklığın giderilmesi davası en sık görülen dava türlerinden biridir. Uygulamada genellikle mirasbırakandan kalan taşınmazın kullanımı ya da mülkiyet hakkının devri hususlarında anlaşamayan mirasçılar arasında görülmektedir. Oğuz Hukuk Bürosu olarak ortaklığın giderilmesi süreçlerinin getirdiği sorunlarınızla ilgili sizlere profesyonel danışmanlık hizmeti sunmakta, davalarınızın takibini alanında yetkin ekibimizle yürütmekteyiz.