Sorularla Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

SORULARLA KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU

Bu makalemizde oldukça yaygın görülen bir suç türü olan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu ile ilgili olarak çokça sorulan bazı soruları cevaplandırmaya çalıştık.

SORULARLA KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU

1- Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Nedir?

Türk Ceza Kanunun 109. maddesinde düzenlenen kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu bir kimsenin bir yere gitmesinin engellenmesi veya bir yerde kalmasına engel olunması eylemidir. Kanun maddesinden kişiyi zor kullanarak veya tehditle gitmek istemediği bir yere götürmek anlaşılabildiği gibi, kişiyi kalmak istediği bir yerden cebir veya tehdit kullanarak ayrılmasını sağlamak da kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır.

2- Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunun Cezası Nedir?

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun temel halinin cezası 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Suç işlenirken tehdit, cebir veya hile kullanılırsa suçun cezası 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası olmaktadır. Suç silahla işlenirse, birden fazla kişi tarafından birlikte işlenirse, mağdurun yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenirse, ya da failin yaptığı kamu görevinin sağladığı avantaj veya nüfuz kötüye kullanılmak sureti ile işlenirse, kişi bu suçu üstsoyuna karşı işlerse (ana, baba, dede gibi ya da altsoyuna karşı işlerse ya da eşine karşı işlerse verilen ceza bir kat artırılır. Mağdurun çocuk ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak bir kişiye karşı işlenmesi halinde de verilecek ceza aynı şekilde bir kat artırılır.

Mağdurun ekonomik açıdan önemli bir zarara uğraması halinde hapis cezasına ilave olarak 1000 güne kadar adli para cezası verilir.

Suçun cinsel amaçla işlenmesi halinde yukarıdaki cezalar yarı oranında artırılır.

Kasten yaralama suçunun temel şekli işlendiği takdirde ayrıca kasten yaralama suçundan ceza verilmez. Kasten yaralama suçunun netice sebebiyle ağırlaşmış halleri gerçekleşirse ayrıca kasten yaralama suçunun netice sebebiyle ağırlaşmış halinden ceza verilir.

3- Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Şikayete ve Uzlaşmaya Tabi Midir?

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu şikayete bağlı bir suç değildir. Suçun soruşturulması için şikayet aranmadığı gibi mağdurun şikayetten vazgeçmesi soruşturma veya kovuşturmayı sonlandırmaz. Bu suç bakımından uzlaşma da mümkün değildir.

Cezanın ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının verilip verilmemesi geçmişte kasıtlı bir suç işlenip işlenmediği, alınan cezanın miktarı gibi sebeplerle kişiye göre farklılık gösterebilmektedir. Kişilerin bireysel durumları ile ilgili bir ceza avukatından yardım alması faydalı olacaktır.