HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU

Günümüzde teknolojinin geldiği seviye özel hayatın gizli alanına karşı işlenen suçları kolaylaştırmış ve söz konusu suçların sayısını arttırmıştır. Bu durum cezai ve hukuki uyuşmazlıkların sayısını da sayısını arttırmış, buna bağlı olarak hukuki sorular da çoğalmıştır. Bu makalemizde özel hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlardan haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu ele alınmıştır.

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu Türk Ceza Kanununun 132. maddesinde düzenlenmiştir. Kanunda genel bir ifade ile haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kişinin cezalandırılacağı belirtilmiştir. Haberleşme kişiler arasındaki telefon görüşmesi, whatsapp, facebook, mail gibi internet vasıtaları şeklinde de olabilir. Kişiler arasındaki mektubun açılarak okunması suçun temel şeklini oluşturduğu gibi, özel casus yazılımlarla whatsapp mesajlaşmalarının ve telefon konuşmalarının takip edilmesi de bu suçun temel şeklini oluşturacaktır. Ancak söz konusu haberleşmenin kayda alınması durumunda verilecek ceza bir kat artırılmaktadır.

Kişiler arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak ifşa eden kişiler için daha ağır ceza öngörülmüştür. Suçun bu şekli 132. maddenin 2. fıkrasında düzenlenmiştir.

Bir kimse ile arasındaki haberleşmeyi diğer tarafın rızası olmadan ifşa eden kimse de haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan cezalandırılacaktır. İfşa basın yayın yoluyla olabileceği gibi sosyal medya vasıtası ile de olabilir. Ya da kişinin diğer taraf ile arasındaki mesajlaşmayı bir başkasına diğer tarafın rızası olmadan göndermesi durumunda suçun bu hali oluşacaktır.

Söz konusu suç şikayete tabi bir suçtur. Suçun mağduru fiili ve faili öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde adli makamlara başvurabilecektir. Kovuşturma aşamasında da şikayetten vazgeçilmesi halinde düşme kararı verilecektir.

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu uzlaşmaya tabi suçlardandır. Soruşturma aşamasında failin ve mağdurun uzlaşması halinde Cumhuriyet Savcısı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecektir.

1. fıkradaki haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası öngörülmüştür. Haberleşmenin kayda alınması durumunda verilen ceza 1 kat artırılacaktır.

Haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse için 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Bu durumda adli para cezası seçeneği öngörülmemiştir.

Kişinin haberleştiği kişinin rızası olmaksızın haberleşme içeriklerini ifşa etmesi durumunda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası öngörülmüştür.

2. fıkrada başkalarının haberleşme içeriğinin ifşası söz konusu iken, 3. fıkrada kişinin haberleştiği kişiye ilişkin haberleşme içeriklerinin ifşası söz konusudur. Kişinin dahil olmadığı başka kişiler arasında geçen haberleşmeyi ifşa etmesi durumunda daha ağır ceza öngörülmüştür. Bu durumda adli para cezası da öngörülmemiştir.

Kişinin aldığı cezanın ne kadarının ne şekilde infaz edileceği, kişinin sabıkasız olup olmadığı, tekerrüre esas cezası bulunup bulunmadığı durumlarda değişmektedir. Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçuna ilişkin cezai uyuşmazlıklarda bir ceza avukatından yardım alınması faydalı olacaktır.