ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU

Günümüzde teknolojinin geldiği seviye özel hayatın gizli alanına karşı işlenen suçları kolaylaştırmış ve söz konusu suçların sayısını arttırmıştır. Bu durum cezai ve hukuki uyuşmazlıkların sayısını da sayısını arttırmış, buna bağlı olarak hukuki sorular da çoğalmıştır. Bu makalemizde özel hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlardan özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ele alınmıştır.

Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin mağdurun görüntülerinin veya sesinin kayda alınarak işlenmesi halinde verilecek ceza 1 kat artırılır.

Kişinin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa eden kimse için 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Bu durumda birinci fıkraya nazaran daha ağır ceza öngörülmekle beraber seçimlik olarak para cezasına da yer verilmemiştir. İfşanın basın ve yayın yoluyla yapılması durumunda da aynı ceza verilecektir.

Madde gerekçesinde kişinin gizli yaşam alanına girilerek görülmesi mümkün olmayan bir özel yaşam olayının saptanması ve kaydedilmesinin cezalandırıldığı belirtilmektedir.

1. fıkrada tanımlanan suç 1. Fıkranın ağırlaşmış şeklidir ve ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. 2. Fıkradaki suç başkalarının öğrenmesi ile oluşur. Ayrıca ifşanın hukuka aykırı olması gerekmektedir. Yargılamada delil olarak kullanma amacıyla yapılan ifşa hukuka aykırı olmayacağından suç oluşmayacaktır.

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun takibi şikayete bağlı olmakla beraber suç aynı zamanda uzlaşmaya tabidir.

Kişinin aldığı cezanın ne kadarının ne şekilde infaz edileceği, kişinin sabıkasız olup olmadığı, tekerrüre esas cezası bulunup bulunmadığı durumlarda değişmektedir. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçuna ilişkin cezai uyuşmazlıklarda bir ceza avukatından yardım alınması faydalı olacaktır.