KİŞİLER ARASINDAKİ ALENİ OLMAYAN KONUŞMALARIN KAYDA ALINMASI

Günümüzde teknolojinin geldiği seviye özel hayatın gizli alanına karşı işlenen suçları kolaylaştırmış ve söz konusu suçların sayısını arttırmıştır. Bu durum cezai ve hukuki uyuşmazlıkların sayısını da sayısını arttırmış, buna bağlı olarak hukuki sorular da çoğalmıştır. Bu makalemizde özel hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlardan kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kayda alınması suçu ele alınmıştır.

Türk Ceza Kanunu’nun 133. Maddesinde kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kayda alınması suçu düzenlenmiştir.

Buna göre kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları herhangi birinin rızası olmadan bir aletle dinleyen veya bunları ses alma cihazı ile kaydeden kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi diğer konuşanların rızası olmadan ses alma cihazı ile kaydeden kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Kişiler arasında aleni olmayan konuşmaları kaydeden kişi söz konusu hukuka aykırı içerikleri ifşa etmesi durumunda 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 4 bin güne kadar adli para cezası öngörülmüştür. Hukuka aykırı içeriklerin basın ya da yayın yoluyla ifşa edilmesi durumunda da sonuç değişmez.

1. fkrada tanımlanan suçun oluşabilmesi için aleni olmayan bir konuşma yani özel gayret gösterilerek dinlenebilecek bir konuşma olması gerekir. Ayrıca burada dinleyen kişi konuşmanın tarafı olmayan bir kişidir. Madde gerekçesinde parkta ya da kişinin konutundaki konuşmalar aleni olmayan konuşmaya örnek verilmiştir. Ayrıca konuşması kayda alınan kişilerden yalnız birinin rızasının olmaması durumunda suçun oluşacağı üzerinde durulmuştur.

Kişinin tarafı olmadığı aleni olmayan bir konuşmayı kaydetmesi halinde verilecek ceza 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olup, kişinin katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi kayda alması için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Bu durumda ceza seçimlik olarak para cezası olarak da verilebilir. Kişinin katılmadığı söyleşiyi kayda alması daha ağır yaptırıma tabi tutulmuştur.

Kişinin kayda aldığı içerikleri basın ve yayın yoluyla veya herhangi bir surette paylaşması daha ağır yaptırıma tabi tutulmuş ve 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Bu durumda para cezası da seçimlik olarak öngörülmemiştir. Hapis cezasının yanında 4000 güne kadar adli para cezası da verilecektir.

Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kayda alınması suçunun takibi şikayete bağlıdır. Ayrıca suç uzlaşmaya bağlı bir suçtur.

Failin aldığı cezanın ne kadarının ne şekilde infaz edileceği, kişinin sabıkasız olup olmadığı, tekerrüre esas cezası bulunup bulunmadığı durumlarda değişmektedir. Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçuna ilişkin cezai uyuşmazlıklarda bir ceza avukatından yardım alınması faydalı olacaktır.