Aile Hukuku

faaliyetAile; toplumun en küçük birliğidir. Aileyi oluşturan bireylerin birbirlerine karşı hak ve sorumlulukları bulunmaktadır. Toplumların temelini oluşturan aile kurumu, birçok sorun ile karşı karşıyadır. Aile sorunları, toplum yaşamını da olumsuz etkileyen faktörlerdendir. Kadına ve çocuğa şiddetin artması, Aile Hukuku alanında yeni yasal düzenlemeler yapılmasını ve farklı uygulamalar gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. Son dönemlerde ise, eşleri tarafından öldürülen ya da yaralanan kadınların sayısı hayli artmış bulunmaktadır. Bu nedenle, eşine şiddet uygulayan eş hakkında uzaklaştırma kararları verilmektedir. Ancak uzaklaştırma kararlarının, daha sonra intikam alma duygusuna dönüşmesi riski de taşıdığı için yargıçların daha dikkatli davranması gerektiği düşüncesindeyiz. Şiddet, hem kadını hem aile bireylerini ve dolayısıyla toplumu güçsüzleştiren bir davranış niteliğindedir. Aile bireyleri arasındaki sorunların, hukuki yol izlenerek çözümlenmesi en doğru yoldur. Günümüzde aile bireyleri arasında oluşan uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalarda Aile Mahkemeleri yetkili ve görevlidir. Bu uyuşmazlıklar, 4721 Sayılı Medeni Kanun ve Ailenin Korunması Kanunu ile ilgili yönetmelikler uyarınca çözümlenir. Aile Mahkemelerinin verdiği temyize tabi kararlar, Yargıtay’ın ilgili daireleri tarafından denetlenerek sonuçlandırılmaktadır.

Oğuz Avukatlık Bürosu Aile Hukuku alanında;

  • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları takip işlemlerini ,
  • Yoksulluk, yardım, iştirak nafakası davaları takip işlemlerini,
  • Boşanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları takip işlemlerini,
  • Katkı payı alacağı davaları takip işlemlerini,
  • Edinilmiş mallara katılma payı alacağı, tapu iptal-tescil davaları takip işlemlerini,
  • Taraflar arasında kabul edildiği takdirde ve tarafların hakları korunarak uzlaşma işlemlerini,
  • Eşe veya çocuğa karşı şiddete ilişkin davaları takip işlemlerini,
  • Velayet, velayetin değiştirilmesi veya iptali davaları takip işlemlerini,
  • Evliliğin iptali davaları takip işlemlerini ve Aile Hukukundan kaynaklanan tüm davalara ilişkin işlemleri gerçekleştirmektedir.