Ticaret Hukuku

faaliyetTicaret hukuku, hukuku, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsayan bir alt dalıdır. Bireyler arasındaki ticari ilişkileri düzenler. Hükümler, temel olarak Ticaret Kanunu'nda toplanmıştır.

Ticaretin geliştiği günümüzde ticari davaların oluşması çok normaldir. Ticari hayatın gereklerine olan sürat ve güvenlik ihtiyacı, bu alandaki uyuşmazlıkların uzman kişiler tarafından özel usullerle çözülmesini zorunlu kılmıştır.

Ticaret kanunun sistemi içerisinde ticari işler kavramına giren bütün uyuşmazlıklarla ilgili olarak açılan davalar değil yalnız mahiyet ve özelliği itibari ile hâkimin özel uzmanlığını gerektiren davalar ticari olarak nitelendirilmiştir. Ticari dava nitelendirmesinde ticari işten ziyade tacir ve ticari işletme kavramları daha önemli rol oynamaktadır.

Ticari davalar uzmanlık gerektiren davalardır. Ülkemizde mahkemelerdeki hâkim yetersizliği ile aslında heyetle bakılması gereken davalar tek hâkimli mahkemelerde bakılmaktadır. Davaların daha hızlı ve hukuka uygun sonuçlanması için o konuda yetkilendirilmiş mahkemelerde incelenmesi gerekir. Uygulayıcıların da hangi davaların hangi mahkemelerin görev işbölümü alanına girdiğini bilmesi hem adaletin hızlı çalışması hem de gereksiz zaman kaybını önleyecektir. Ayrıca ihtisas mahkemelerinin artması ile mahkemeler arasındaki görev yetki işbölümü ilişkisi daha da karışık hale gelmektedir.

Oğuz Avukatlık Bürosu;

  • Çek, poliçe, bono gibi evraklardan mağdur olanlar için kıymetli evraklar hukuku alanına giren davaların takip işlemlerini
  • Şirketlerin tasfiyeleri, şirket birleşmeleri ve devralmaları, şirketlerin hisse devirleri gibi şirketler hukukuna giren davaların takip işlemlerini
  • Marka, patent, ticari kredi sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, ticari sözleşmelerin düzenlenmesi konularındaki davaların takip işlemlerini
  • Bayilik sözleşmelerinin düzenlenmesi, bir ticari yapılanmada hissedarların arasında ihtilaf olması sonucu hissedarlık sözleşmelerinin düzenlenmesi, internet aracılığıyla yapılan ticari işlemlere ilişkin ihtilaflar, iflas gibi konulardaki davaların takip işlemlerini
  • Haksız rekabet davaları ve finansal kiralama sözleşmesinden doğan davaların takip işlemlerini gerçekleştirmektedir.