Şirketlere Hukuki Danışmanlık

faaliyetAntalya ve çevresi ile yine özellikle Akdeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren, büyük ve küçük ölçekli ticari işletmelere ticari faaliyetlerini güven ve istikrar içerisinde sürdürebilmeleri için değişen hukuk kurallarından bilgi sahibi olmaları, çalışanlarının yanı sıra diğer işletmeler ile bireyler ve kamu kuruluşlarıyla aralarında oluşması muhtemel sorunların önceden sulhen çözümünde, mevcut sorunların ise (hukuki ihtilafların) en kısa ve karlı şekilde işyerini yıpratmadan çözümünde yardımcı olmak, hukuki süreçte size en iyi şekilde kılavuzluk ederek çözüm ortağınız olmayı arzu ederiz. (sözleşme hazırlama, dava açma, icra takibi, açılmış davaları takip etme, arabuluculuk yapma, idari ve vergi uyuşmazlıklarında arabuluculuk yanı sıra dava açma ve yürütme vs...)