Borçlar Hukuku

faaliyet

Kişiler arasındaki özel borç ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Borç ilişkisi, iki ya da daha fazla kişi arasında kurulan ve bunlardan birini diğerine karşı belli bir davranışta bulunmakla yükümlü kılan hukuki bir ilişkidir. Borç ilişkisinin konusu çok değişik olabilir. Bunu da genellikle sözleşmeler yoluyla gerçekleştiririz. Örneğin bakkaldan ekmek almamız, otobüse binmemiz, kantinde çay içmemiz halinde sözleşme yapmak suretiyle değişik borç ilişkileri kurmuş oluruz. Aslında hayatımızı sürdürmemizi sağlayan mal ve hizmetlerin dolaşımı genellikle sözleşmeler yoluyla sağlanmaktadır. Sözleşmeleri düzenleyen hukuk dalı ise borçlar hukukudur.

Bir başka deyişle borçlar hukuku, kişilerin haksız fiiller sonucu mal ya da şahıs varlıklarında meydana gelen azalmanın giderilmesi yani zararın telafi edilmesi ile ilgilenir. Bu yönüyle de borçlar hukuku, kişilerin zarar görmelerini önlemeyi ya da ortaya çıkan zararı gidermeyi amaçlayan bir hukuk dalıdır.

Görüldüğü üzere borç ilişkileri günlük hayatta etrafımızı çepeçevre kuşatmıştır. Medeni bir biçimde hayatımızı sürdürebilmemiz, değişik borç ilişkileri kurmak yoluyla mümkündür. Bizler ise hayatınızı medeni bir biçimde sürdürebilmeniz adına yaşadığınız hukuki uyuşmazlıklarda uzman kadromuzla yanınızdayız.

Oğuz Avukatlık Bürosu;

Borçlusundan alacağını tahsil edemeyenler için alacak davaları, kişinin gördüğü malvarlığında, psikolojisinde veya vücut bütünlüğünde meydana gelen zararlar sonucu maddi ve manevi tazminat davaları, kira tespiti, kiranın artırımı gibi davaların takip işlemlerini

Kişinin satın aldığı mal ve hizmetlerin kusurlu olması sebebiyle Ayıplı mal ve hizmete ilişkin davaların, zilyetliğin naklinde yaşanan ihtilaflara ilişkin davaların, alacaklının ve borçlunun temerrüdüne ilişkin davaların, taşınır ve taşınmaz malların devredilmesine, satılmasına ilişkin davaların takip işlemlerini

Kat mülkiyetinden doğan ihtilaflar, ipotek ve rehin tesisi işleri, sebepsiz zenginleşme gibi davaların takip işlemlerini gerçekleştirmektedir.